Dorpsraad Heijningen

De gemeente Moerdijk wil meer burgerparticipatie. Dat houdt in dat inwoners van de gemeente initiatieven mogen inbrengen om de leefbaarheid te bevorderen. De Dorpsraad wil u hierbij graag helpen.

De Dorpsraad bestaat uit enthousiaste mensen die zich in zetten voor de leefbaarheid en samenhorigheid in Heijningen. Dit doen ze voor- en samen met de inwoners van Heijningen.

Er worden niet alleen activiteiten georganiseerd, maar ze zorgen er ook voor dat wensen en knelpunten van de dorpsbewoners met betrekking tot de leefomgeving bij de gemeente of andere instanties aangekaart worden.

De leden van de Dorpsraad komen een aantal malen per jaar bij elkaar om nieuwe activiteiten en ideeën te bespreken en de activiteiten die geweest zijn te evalueren. De inwoners van Heijningen kunnen hier indirect hun steentje aan bijdragen door ideeën aan te dragen. Ze kunnen dat kenbaar maken aan de leden van de dorpsraad of via "contact" op deze site.

 

  

ANBI

Stichting Dorpsraad Heijningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status. Er is geen beloningsbeleid binnen het bestuur. Door middel van het sociaal jaarverslag doen wij uitgebreid verslag van onze gevoerde beleid en uitgeoefende activiteiten. Door middel van het vergader en activiteitenprogramma laten wij de doelstelling van de stichting tot uitdrukking komen. Ook de georganiseerde activiteiten geven een getrouw beeld van onze financièle verantwoording. Van de door de stichting ontvangen subsidie worden de activiteiten gefinancierd zonder winstoogmerk. 
 
RSIN-fiscaalnr. 8177.74.609  

Contactgegevens, Secretariaat, Oude Heijningseweg 3, 4794 RJ  Heijningen 

E-mail: sdheijningen@hotmail.com

 

Klik hier voor het Beleidsplan

Klik hier voor het Jaarverslag 2017

 

De Dorpsraad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Margret van Doorn

 

Penningmeester:

Dick Zorgdrager

 

Secretaris:

Corine van Nieuwenhuizen

 

Leden:

Nella Rispens

Erica Dam

Kimberly Kortland

Linda Jongenelen