Financieel Jaarverslag 2017

   
         
INKOMSTEN     UITGAVEN  
Saldo 1-1-2017 841,88   Nota Kerstworkshop 2016 360,00
Subsidie Gemeente Moerdijk 1450,00   Kosten Kerstworkshop 76,55
Subsidie opfleuren Kern 327,00   Hert Bushokje 77,46
Donaties KWF Roparun 50,00   Vergaderkosten  160,68
Ink. Kerstworkshop 2017 187,50   Burendag  196,12
      Website 119,95
      Teambuilding 414,00
      Bankkosten 94,74
      Jeugdactiviteit 192,18
      Representatiekosten 235,05
      Baskets 297,20
      Roparun 158,03
      afdracht aan KWF 50,00
      Saldo 31-12 424,42
  2856,38     2856,38